V Tomto Článku:

Výpadek výnosu je ztráta plodiny způsobená hmyzem, špatným počasím a dalšími přírodními faktory. Jedná se o faktory, které se vztahují na celou plodinu, takže odhady lze provést odběrem vzorků a průměrem. Odhadovaná ztráta výnosu umožňuje zemědělci odhadnout jeho skutečný zisk na konci sezóny, který se bude lišit od částky, kterou by mohl získat ze všech svých semen, které dokonale rostou. Odhad výnosů je však nedokonalý; klíčové slovo je "odhad".

Jak vypočítat ztrátu výtěžku: které

Ztráta výnosu je důležitou součástí zemědělské ekonomiky.

Krok

Zvolte čtyři nebo více bodů v poli, ze kterých se bude odebírat vzorek. Tato místa by měla být vzdálená od sebe, aby se zajistilo, že jsou odlišné.

Krok

Počkejte všechny poškozené buňky v délce 10 stop.

Krok

Pro stanovení průměrné velikosti bollů navažte 50-100 neporušených vrstev.

Krok

Najděte šířku řádku a velikost sloupce v tabulce (viz zdroje), která odpovídá vaší očekávané účasti. Toto číslo představuje ztrátu výnosu.


Video: