V Tomto Článku:

Odchylka je měřítkem toho, jak daleko je řada čísel od střední hodnoty. Jinými slovy, rozptyl představuje to, jak je odlišná skupina čísel od sebe. Ve financích je rozptyl užitečný pro měření volatility a posouzení rizikové situace konkrétní investice. Odchylka je vypočtena jako průměr čtvercových rozdílů od průměru. Pro výpočet rozptylu mezi dvěma čísly musíte vypočítat průměr těchto čísel.

Výpočet průměrné

Najděte znamenat, nazývaný také průměrný, ze dvou čísel jednoduše přidáte dvě čísla a rozdělíte tuto odpověď dvěma. Například pro výpočet střední hodnoty 21 a 55 je přidáte dohromady a poté rozdělíte dvěma.

Průměrná hodnota (21 + 55) / 2
Průměr = 38

Výpočet odchylek

Nyní, když máte své dvě čísla, jste připraveni vypočítat rozptyl.

Krok

Najděte rozdíl mezi jednotlivými čísly a potom takový rozdíl. Například odčtěte 38 od 21 a pak výsledek zaškrtněte. Odečtěte 38 z 55 a výsledek zaškrtněte. Nezáleží na tom, jestli získáte záporné číslo, když odečtete střední hodnotu, protože po rozdělení rozdílu budete mít kladné číslo.

(21-38)2 = 289
(55-38)2 = 289

Krok

Přidejte dohromady dvě hodnoty, které jste vypočítali v předchozím kroku. Například přidat 289 a 289, abyste získali výsledek 578.

Krok

Rozdělte své řešení z předchozího kroku o dvě, protože máte dvě pozorování. Rozdělením 578 na 2 je výsledek 289. Toto je rozptyl mezi dvěma čísly.


Video: 12 - Úhel mezi vektory (MAT - Analytická geometrie)