V Tomto Článku:

Dávky v nezaměstnanosti jsou dostupné osobám, které ztrácejí práci bez vlastního zavinění. Ve státě New York je vaše týdenní dávka v nezaměstnanosti založena na tom, kolik jste zaplatili za tři měsíce, které vedly k oddělení zaměstnání. Pomocí těchto informací můžete před dokončením své žádosti vypočítat odhad vaší výše dávky, což vám pomůže co nejdříve ovlivnit změnu příjmů do rozpočtu.

Krok

Shromážděte své odměny od minulého roku. Zahrnout odměny od všech zaměstnavatelů. Pokud nemáte všechny potřebné odměny, obraťte se na předchozí zaměstnavatele a požádejte o výtisk nebo jiný údaj o týdenních mzdách za posledních 12 měsíců.

Krok

Přidejte své týdenní mzdy dohromady pro každé ze čtyř čtvrtletí dříve, než jste ztratili svou práci. Čtvrtletí s nejvyšším počtem platů je vaše vysoká čtvrtletí.

Krok

Rozdělte své celkové čtvrtletní mzdy o 26, pokud je vysoká čtvrtletní mzda vyšší než $ 3,575. Pokud jsou vaše vyšší čtvrtletní mzdy nižší než 3.575 USD, rozdělte číslo o 25. Výsledná odpověď je vaše odhadovaná týdenní dávka.


Video: TEDx Univerzita Komenského 2018 - V OBRAZE s Univerzitou Komenského