V Tomto Článku:

Když zakoupíte pojistné krytí s ročním pojistným, vaše ochrana je platná v příštích 12 měsících. Pojišťovna však přijímá platbu za krytí, které dosud nezasloužil. Pokud zrušíte své zásady, obdržíte tuto nevyužitou část vašeho pojistného zpět. Z pohledu rozvahy jsou výnosy z pojistného nezaslouženy v okamžiku platby jak hotovostním aktivem, tak současným závazkem. Jak doba pokrytí postupuje, nezaplacená částka pojistného se snižuje, dokud na konci pojistného nebude dosaženo všech pojistného.

Rozvaha

Nevyřizované pojistné jsou verzí nezasloubených nebo odložených výnosů v pojišťovnictví.

Krok

Získejte informace potřebné k provedení výpočtů. Budete potřebovat částku pojistného, ​​délku pojistné smlouvy a dobu nezaplaceného pojistného. Příkladem je prémie ve výši 1 200 USD za dvanáctiměsíční období s pěti měsíčními podmínkami.

Krok

Rozdělte prémiu o celkový počet období v termínu. Pomocí příkladu je prémie 1 200 dolarů děleno 12 a dává měsíční částku 100 USD.

Krok

Vynásobte měsíční částku zůstatky v pojistné smlouvě. V tomto příkladu je 100 dolarů vynásobeno zbývajícími pětmi měsíci za nezaplacenou pojistnou částku 500 USD.


Video: