V Tomto Článku:

Většina investorů se zajímá o jednu věc: návrat. Jedním z nejběžnějších způsobů výpočtu nebo měření celkové návratnosti je metrická návratnost investic (ROI). ROI se vypočítá tak, že celkový investiční výnos se vydělí počátečními náklady investice. Za tímto účelem musíte nejprve vypočítat celkovou částku příjmu dosaženého za danou investici během daného časového období.

Jak vypočítat celkový výnos: výnos

Vypočítejte celkové výnosy s návratnost investic.

Krok

Určete cenu investice. Toto je původní zaplacená cena. Řekněme, že jste zakoupili 100 ks akcií za 1 000 USD.

Krok

Vypočítejte aktuální cenu akcií. Toto je aktuální hodnota aktiva. Například, řekněme, že hodnota vaší pozice na akcii vzrostla na 1 200 dolarů za rok.

Krok

Určete veškeré další příjmy vyplacené v průběhu roku z aktiva. Společné formy příjmů jsou úroky nebo dividendy. Řekněme, že vaše akcie zaplatila dividendu ve výši 1 dolaru na všech akcích. Výpočet dodatečných příjmů je: $ 100 x $ 1 = $ 100.

Krok

Vypočtejte celkové výnosy z investic v průběhu roku. Přidejte ocenění ceny aktiv k jakémukoli dodatečnému příjmu. Výpočet je (1.200 - 1.000 USD) + 100 USD = 300 USD.

Krok

Rozdělit celkové výnosy z investic za rok podle původních nákladů daného aktiva: $ 300 / $ 1,000 =.3 nebo 30 procent.


Video: Mikro1 - Náklady 1. část (ekospace.cz)