V Tomto Článku:

Jak vypočítat Texas Property Tax. Jako majitel nemovitosti je člověk povinen platit daň z pozemku a vše, co je na této půdě obsazeno. Texas dělá své hodnocení 1. ledna a daň se vztahuje na období jednoho roku. Ale jak Texas vypočítá částku každého majetku? Většina lidí chce vědět, jak vláda vypočítá takové číslo. Tento nástroj vám pomůže pochopit a vypočítat odhad vašich daní z nemovitosti. Znáte hodnocenou hodnotu nemovitosti jak pozemku, tak domu. Tato částka není to, co jste zaplatili za pozemky a domů, ale částku, na kterou je daňový hodnotitel ocenil.

Krok

Znáte hodnocenou hodnotu nemovitosti jak pozemku, tak domu. Tato částka není to, co jste zaplatili za pozemky a domů, ale částku, na kterou je daňový hodnotitel ocenil.

Krok

Přidejte hodnoty pozemků a domů dohromady. To umožní mnohem jednodušší výpočty.

Krok

Znáte výjimky, které jste schopni odečíst z vaší hodnocené hodnoty nemovitosti. Každá daňová jednotka umožňuje různé výjimky.

Krok

Zjistěte sazby daně nebo odhadované sazby pro daný rok.

Krok

Vynásobte odhadovanou částku mínus výjimky pro městskou jednotku a vynásobte ji podle procentuálního podílu daně města (příklad: Land and Home hodnota na 100 000 s výjimkou 5 000 s daňovou sazbou 5998291. Výpočet by byl 100 000 - 5 000 x.598291% = 568,38 je splatná částka daně.

Krok

Pokračujte ve výpočtu každé jednotky zvlášť.

Krok

Přidejte všechny zdanitelné částky jednotky. Jedná se o částku splatnou nebo odhadovanou pro daňový rok.


Video: 10 Minutes Of 2 Strokes 2.0 (MXPTV)