V Tomto Článku:

Výpočet zvýšení platů je důležitým prvkem osobního finančního řízení. Umožňuje vám vyhodnotit, jak vaše mzda udržuje tempo jak s inflací, tak s vlastními cíli a cíli. Poměrně jednoduché cvičení, počítání zvýšení odměny, je však často často špatně pochopeno, stejně jako důvody pro to.

Krok

Odečtěte starou platovou sazbu z vaší nové sazby, abyste zjistili výši dolaru. Pokud například v současné době činíte 40 000 dolarů ročně a váš nový plat činí 42 000 dolarů, dolarová částka nárůstu činí 42 000 dolarů - 40 000 dolarů = 2 000 dolarů. Koncept je stejný, pokud získáte hodinovou mzdu. Například pokud vaše stará hodinová sazba činila 11,75 USD a vaše nová sazba činí 12,50 USD, částka zvýšení je 12,50 USD - 11,75 USD = 0,75 USD.

Krok

Rozdělte částku navýšení dolaru o svůj starý plat, abyste určili procentní nárůst. Pro příklad v kroku 1 je procento zvýšení platu 2 000 USD / 40 000 USD = 5%. Zvýšení hodinových mzdových nákladů je 0,75 USD / 11,75 USD = 6,38 procent.

Krok

Srovnejte zvýšení platu s inflací a zvýšením obdržených vašimi rovesníky. Pokud míra inflace překročí procentní sazbu, vaše kupní síla pravděpodobně klesá. Můžete také chtít porovnat růst ve vašem platu s růstem vašich rovesníků. Konečně, pokud máte mapový plán kariéry, měli byste se také poradit, aby zjistili, zda vaše nová mzda je o to, co jste očekávali, že bude v tomto okamžiku.


Video: Co je to superhrubá mzda