V Tomto Článku:

Poměr zisku a ztrát se vztahuje k vztahu mezi očekávaným ziskem investice nebo sérií investic do nákladů na realizaci investice nebo investic. Čím větší je první číslo (zisk) druhému číslu (ztrátě), tím lepší poměr. Pokud je poměr někdy převrácen, přičemž ztráta je větší než zisk, výsledkem investice je čistá ztráta kapitálu. Obvykle je poměr alespoň 2: 1 nebo více ideálně 3: 1 považován za znamení, že investiční nebo investiční strategie byla úspěšná.

Krok

Určete cenu investice. Například pokud jsou 100 kusů akcií zakoupeny za 10 dolarů za kus, cena je $ 1,000.

Krok

Stanovte zisky nebo očekávané zisky z investice. Například pokud 100 akcií stejného akcie dosáhne nebo se očekává, že dosáhne 19 dolarů na akcii, je zisk 1,900 dolarů.

Krok

Napište poměr zisku k ztrátě, zapsaný jako zisk: ztráta. Při použití stejného příkladu investování by tento poměr byl zapsán jako 1900: 1 000.

Krok

Zjednodušte poměr zisku k ztrátě. To lze často dělat rozdělením zisku a ztráty společným faktorem. Například: (1,900: 1,000) děleno 1,000 = 1,9: 1. Jedná se o poměr zisku a ztrát a naznačuje, že investice byla mírně zisková.


Video: Ako ovládnuť riziko na trhoch