V Tomto Článku:

Normalizované výnosy mají sloužit jako přesná míra současné finanční situace společnosti. Při výpočtu normalizovaných výdělků jsou zohledněny cykly hospodářství nahoru a dolů. Neexistuje žádný přesný vzorec pro nalezení normalizovaného zisku společnosti, ale pro odhad současné úrovně bohatství organizace můžete použít několik základních statistik. Normalizované výdělky se obvykle uvádějí při prodeji společnosti nebo podniku.

Jak vypočítat normalizované výdělky: současné

Odhadněte normalizované příjmy společnosti.

Krok

Přečtěte si nejnovější finanční výkaz společnosti a zjistěte čistý zisk před zdaněním.

Krok

Přidejte součet neočekávaných výdajů do čistého příjmu z kroku 1. Neočekávané výdaje představují jakékoli neobvyklé výdaje z předchozího roku, u nichž se neočekává, že se znovu vyskytnou, zahrnují výdaje použité za škody nebo mimořádné události.

Krok

Přidejte plat vlastníka společnosti na částku z kroku 2.

Krok

Odhadněte, kolik by stálo, kdyby společnost provozovala jinou osobu nebo organizaci třetí strany.

Krok

Odpočítněte částku, kterou jste odhadli v kroku 4, od součtu, který jste našli v kroku 3. Celkový je přibližný normalizovaný zisk společnosti nebo podniku.


Video: Gas Gas 2010