V Tomto Článku:

Výše pohledávek společnosti na rozvaze je částka peněz, kterou jí zákazníci dluží za produkty a služby, které odkoupili od společnosti na úvěr. Aby společnost odpovídala výdajům společnosti za účetní období, ve kterém získává své výnosy, musí společnost odhadnout část pohledávek, které zákazníci pravděpodobně nezaplatí, nazývaných opravné položky k pochybným účtům. Čisté pohledávky jsou částky pohledávek, které společnost pravděpodobně vybírá od svých zákazníků. Vypočítejte tuto částku z rozvahy společnosti.

Krok

Vyhledejte pohledávky společnosti, které jsou uvedeny v části o běžných aktivách v rozvaze. Předpokládejme například, že společnost má v pohledávkách 500 000 dolarů.

Krok

Najděte příspěvek společnosti na pochybné účty nebo rezervy na pochybné pohledávky uvedené níže pod účty pohledávek v části o běžných aktivách v rozvaze. V příkladu předpokládejme, že společnost má 30 000 dolarů v příspěvku na pochybné účty.

Krok

Odečtete příspěvek společnosti z pochybných účtů ze zůstatku pohledávek za účelem výpočtu čistých pohledávek. V příkladu odečtěte 30 000 dolarů z 500 000 dolarů, abyste získali čisté pohledávky ve výši 470 000 dolarů.


Video: Odstránenie ľadu z čelného skla, rýchlo a bez námahy