V Tomto Článku:

Preferovaná akcie je cenný papír, který má vlastnosti jak vlastního kapitálu, tak dluhu. Preferované akcie jsou také známé jako upřednostňované akcie nebo upřednostňované akcie. Tento hybridní cenný papír má vyšší hodnotu než běžné akcie, ale je nižší než dluhopisy. Preferovaná akcie zpravidla vyplácí dividendy dříve, než budou vyplaceny dividendy držitelům společných akcií. Výše dividendy a míra návratnosti umožňují investorům vypočítat současnou tržní hodnotu všech přednostních akcií, které mohou vlastní.

Stock broker s prsty zkřížený

Krok

Použijte finanční webovou stránku, jako je Morningstar nebo Yahoo Finance (viz níže uvedené zdroje), abyste získali informace o výši dividendy a požadované míře návratnosti přednostních akcií. Pokud spravujete své přednostní akcie v online investičním účtu, můžete tyto údaje získat také z účtu.

Krok

Převeďte požadovanou míru návratnosti z procentního podílu na číslo s desetinnou čárkou. Pokud je například požadovaná míra návratnosti 8,5 procenta, převede se na hodnotu 0,085.

Krok

Vypočítejte tržní hodnotu vašich prioritních akcií tak, že dividendu vydělíte požadovanou mírou návratnosti. Vzorec je "tržní hodnota = dividenda / požadovaná míra návratnosti". Částka, kterou získáte, bude hodnota na akcii upřednostňovaných akcií.


Video: