V Tomto Článku:

Návratnost investic je opatření, které používají účetní a investiční analytici k určení investičního potenciálu konkrétního aktiva. Výpočet porovnává náklady na aktivum se ziskem z prodeje aktiva a je obvykle vyjádřen v procentech. Okrajová návratnost investice se používá pro znázornění přírůstkového vlivu zvýšení nebo snížení zisku z prodeje aktiva a běžně se používá při analýze scénářů.

Jak vypočítat marginální návratnost investice: marginální

Každé penny se počítá ve světě investic.

Krok

Určete cenu investice. Předpokládejme, že si koupíte cenné papíry v hodnotě 9.800 dolarů a provize za obchod je 200 dolarů. Celková cena investice proto činí 10 000 USD.

Krok

Rozdělte zisk z prodeje cenných papírů o cenu investice. Pokud je například zisk dosažený z prodeje 5 000 USD, výpočet činí 5 000 dolarů dělených 10 000 až 50 000 USD.

Krok

Určete hraniční návratnost investice za další zisk ve výši 1.000 USD. Výpočet je $ 6,000 ($ 5,000 + $ 1,000) děleno $ 10,000 - 60 procent. Nižší návratnost investic za další zisk ve výši 1 000 dolarů je 10 procent (60 procent mínus 50 procent).

Krok

Určete marginální návratnost investice, která je o 1000 dolarů méně než zisk. Výpočet činí 4 000 dolarů dělených 10 000 až 40 procent. To dále ukazuje, že změna zisku ve výši 1 000 USD je ekvivalentní 10procentní změně návratnosti investic.


Video: Ekonomika podniku - Investiční činnost 3.: Postup hodnocení efektivnosti investic (1. část)