V Tomto Článku:

Většina společností má závazky. Tyto závazky, jinak nazývané dluhy, jsou buď krátkodobé nebo dlouhodobé. Krátkodobé závazky jsou splatné za méně než jeden rok, zatímco dlouhodobé závazky jsou splatné po roce nebo déle. Rozvaha je finančním výkazem, který zobrazuje veškeré aktiva společnosti, jakož i veškeré závazky spojené s aktivy. V rozvaze se pasiva rovnají aktiva mínus vlastní kapitál.

Jak vypočítat pasiva: akcionářů

Pro výpočet závazků použijte rovnici rozvahy.

Krok

Přidejte aktiva společnosti k výpočtu celkových aktiv. Aktiva jsou všechny věci, které společnost považuje za cenné a zahrnují jak stávající, tak i dlouhodobé majetek. Oběžná aktiva (krátkodobá) jsou aktiva, která jsou převoditelná na hotovost do jednoho roku; dlouhodobá aktiva (dlouhodobá) jsou aktiva trvalejší povahy. Aktiva jsou obvykle první část rozvahy. Předpokládejme například, že oběžná aktiva činí 3 000 dolarů a dlouhodobý majetek je 7 000 dolarů. Přidejte 3 000 dolarů a 7 000 dolarů, abyste získali celkové aktiva ve výši 10 000 USD.

Krok

Přidejte položky do části akcií akcionářů v rozvaze k výpočtu vlastního kapitálu. Položky ve vlastním kapitálu obvykle zahrnují investice akcionářů a nerozdělený zisk. Nerozdělený zisk je zisk, který není rozdělen akcionářům. Investice akcionářů jsou peníze poskytnuté majiteli. Příkladem je, že investice akcionářů činí 1 500 USD a nerozdělený zisk činí 500 USD. Přidejte $ 1,500 a $ 500 a získejte 2,000 dolarů z celkového kapitálu akcionářů.

Krok

Odečteme celkový podíl akcionářů z celkových aktiv k výpočtu celkových závazků. V tomto příkladu odečtěte 2 000 dolarů z 10 000 dolarů, abyste získali 8 000 dolarů závazků. To znamená, že 8 000 dolarů aktiv je uhrazeno se závazky nebo dluhy společnosti.


Video: Styk s občanom výlúčený! Na všetko sa používa pošta!