V Tomto Článku:

Hrubý výnos výnosu cenného papíru je výpočet očekávaného výnosu a růstu kapitálu za období do data splatnosti cenného papíru. Účelem tohoto výpočtu je odhalit úplný výnos jistoty, pokud je držen do data splatnosti.

Kalkulačka

Krok

Určete současný výnos příjmů vydělením ročního příjmu aktuální tržní cenou cenného papíru a vynásobením 100.

Příklad: 10/50 x 100 = 20 procent (10 je roční příjem, 50 dolarů je aktuální tržní cena, 100 je fixní faktor pro určení procenta, 20 procent je aktuální výnos příjmu)

Krok

Vypočítejte částku slevy nebo prémie výnosu odečtením aktuální tržní ceny cenného papíru od plné hodnoty dluhopisu ke dni zrání.

Příklad: $ 75 - $ 50 = $ 25 (75 dolarů je plná hodnota cenného papíru v den zralosti, 50 dolarů je aktuální tržní cena, 25 dolarů je sleva)

Krok

Určete roční zisk cenného papíru vydělením počtu let, které zůstaly v důsledku slevy vypočtené v kroku 2.

Příklad: 10/25 dolarů = 40 centů (.4) (10 je počet zbývajících let na cenné papíře do splatnosti, 25 dolarů je částka slevy, 40 centů je roční zisk cenného papíru)

Krok

Určete současný výnos z kapitálového zisku nebo ztráty vydělením částky slevy nebo pojistného ročním ziskem cenného papíru.

Příklad: 4 centy (.4) / 25 x 100 dolarů = 1,6 procent (40 centů je roční zisk cenného papíru, 25 dolarů je sleva, 100 je fixní faktor pro určení procenta)

Krok

Přidejte aktuální výnos příjmu vypočtený v kroku 1 k aktuálnímu výnosu z kapitálového zisku nebo ztráty vypočtené v kroku 4. Tím získáte hrubý výnos výnosu.

Příklad: 20% + 1,6% = 21,6% (20% je současný výnos vypočtený v kroku 1, 1,6% je současný výnos kapitálového zisku nebo ztráty vypočtený v kroku 4, 21,6%


Video: Treba aditivovať prémiové palivá? - TOPSPEED.sk