V Tomto Článku:

Geometrický průměrný výnos, který se běžně nazývá geometrický průměrný výnos, je míra, v níž musí člověk investovat peníze, aby získal stejnou návratnost své investice. Základním pojetím je, že můžete investovat stejnou částku peněz do účtu, který získává složený úrok. Investoři používají geometrické průměrné výnosy pro porovnání ziskovosti různých investic. Pro výpočet geometrického průměrného výnosu stačí znát počáteční investici, konečnou návratnost a počet let až do výplaty.

Jak vypočítat průměrný geometrický výnos: geometrický

Geometrický průměrný výnos vám pomůže porovnat investice.

Krok

Označte počáteční částku investice P, konečnou výnos F a počet let N. Například investujete $ 1 000 do projektu a za pět let získáte návratku 2 000 USD. Pak P = 1000, F = 2000 a N = 5.

Krok

Vypočtěte (F / P) ^ (1 / N) - 1. Pomocí výše uvedených čísel vzorků (2 000/1 000) ^ (1/5) - 1 = (2) ^ (0.2) = 0,1487.

Krok

Přesuňte desetinnou čárku o 2 jednotky doprava, abyste získali geometrický průměrný výnos v procentech. Scénář příkladu má geometrický průměrný výnos 14,87 procent. To znamená, že pokud jste investovali 1000 dolarů do účtu, který každoročně vydělal 14,87 procentní zájem, měli byste na konci pěti let 2 000 dolarů.

Krok

Porovnejte ziskovost různých investic. Předpokládejme například, že také investujete 500 dolarů do projektu, který vám po 7 letech vyplácí 2 000 dolarů. Pak P = 500, F = 2000 a N = 7. Protože (2.000 / 500) ^ (1/7) -1 = 0.219 má tato investice průměrný geometrický výnos 21,9%.


Video: Matematika | SŠ.38 | Úvod do rozptylu a smerodajnej odchýlky