V Tomto Článku:

Když společnost prodává akcie nebo dluhopisy, které jsou také známy jako "cenné papíry", podniká určité výdaje. Tyto náklady, které se nazývají "náklady na flotaci", představují jakékoli částky peněz potřebné k prodeji nového cenného papíru. Příklady nákladů spojených s prodejem cenného papíru zahrnují vládní poplatky, registrační náklady a poplatky upisovatelů a advokátů. Tyto náklady jsou zpravidla pokryty jako procentní podíl nákladů na zajištění, takže prodávání cenných papírů bude společnosti prospěšné.

Jak vypočítat náklady na flotaci: cenného papíru

Náklady na flotaci jsou spojeny s prodejem akcií a dluhopisů.

Krok

Zaznamenejte veškeré poplatky spojené s registrací cenného papíru, který se prodává.

Krok

Vypočtejte veškeré poplatky, které vzniknou při poskytování služeb odborníků, jako jsou investiční bankéři, upisovatelé a advokáti.

Krok

Zaznamenejte veškeré státní nebo federální výdaje spojené s prodejem cenného papíru.

Krok

Přidejte součty z kroků 1 až 3, abyste určili celkové náklady na flotaci.

Krok

Pokud je to nutné, uveďte náklady na flotaci. Například pokud je cena cenného papíru 10 000 USD a náklady na flotaci jsou 500 USD, náklady na flotaci by představovaly 5% ceny cenného papíru (500/10 000 = 0,05; 0,05 x 10 = 5 nebo 5%).


Video: