V Tomto Článku:

Konvertibilní dluhopisy jsou hybridní dluhový nástroj vydaný společností, který může být přeměněn na společné akcie podle uvážení držitele dluhopisu nebo korporace po dosažení určitých cenových prahových hodnot. Hodnota podlahy konvertibilního dluhopisu je nejnižší hodnota, na kterou může dluhopis poklesnout, a bod, v němž se konverze stává bezcennou. Je důležité vědět, jak tuto hodnotu vypočítat, abyste mohli dluhopisy prodat nebo převést, zatímco si zachovávají hodnotu.

Krok

Určete nominální hodnotu vazby. Když dluhopis dosáhne splatnosti, držitel obdrží od vydavatele dluhopisů splátku jistiny nebo nominální hodnoty. Dluhopisy jsou obvykle vydávány ve společných denních hodnotách 1 000 dolarů nebo 10 000 dolarů a po zrání dluhopisu obdržíte platbu rovnající se kupní ceně dluhopisu. Pokud si zakoupíte základní konvertibilní dluhopis za 1000 dolarů a obdržíte splátku jistiny ve výši 1.000 dolarů při splatnosti, obdržíte obměnu nebo hodnotu par. Pokud si kupujete dluhopis na sekundárním trhu se slevou nebo mírnou prémií, bude se přizpůsobit nominální hodnota cenného papíru.

Krok

Určete výnosnost dluhopisu. Emitenti konvertibilních dluhopisů připisují kupon nebo úrokovou platbu na každou emisi dluhopisů. To stimuluje investory k nákupu dluhu, protože obdrží plánovanou úrokovou platbu po dobu trvání dluhopisu. Investoři se na tuto úrokovou platbu označují jako výnosy dluhopisů. Prospekt dluhopisu uvádí míru úročení dluhopisů, frekvenci výnosů a dlouhověkost plateb.

Krok

Kombinace nominální hodnoty a výnosu dluhopisů. Přidejte nominální hodnotu dluhopisu na očekávaný zbývající výnos, který má být uhrazen na konvertibilním dluhopisu. Pokud je například nominální hodnota dluhopisu 1 000 USD a zaplatí čtvrtletní úroková dividenda ve výši 2,5% - 25 USD - na jeden rok, dokud nedosáhne splatnosti, kombinovaná hodnota by činila 1 100 USD. Kombinovaná hodnota je v podstatě dluhopisová podlaha nebo hodnota, kterou hodnota konverze akcií nemůže klesnout pod hodnotu před konverzní volbou. Jedná se o číslo, které porovnáte s hodnotou konverze - nebo s hodnotou zásob -, abyste zjistili, zda klesne pod hodnotu dluhopisu.

Krok

Porovnejte hodnotu podlahy s hodnotou zásob. Podívejte se na základní hodnotu akcií. Za předpokladu, že dluh dluhopisů převede na běžnou akcii ve společnosti vydávající dluh, zkontrolujte hodnotu společného aktiva emitenta. Online finance stránky poskytují snadno použitelné výpisy pro všechny běžně obchodované akcie na burzách v USA. Vynásobte cenu akcií počtem akcií, které by přinesla konverze dluhopisů. Například pokud se společné akcie obchodují za 10 dolarů na akcii a každý dluhopis převede na 100 akcií, hodnota akcií - nebo hodnota konverze - by byla 10 x 100 akcií nebo 1000 dolarů. Je-li celková hodnota hodnoty akcie nižší než hodnota společné nominální hodnoty a výnosu, hodnoty cenného papíru klesly pod dolní hodnotu.


Video: