V Tomto Článku:

Federální systém daně z příjmů je progresivní systém, ve kterém daňová sazba začíná na nízké úrovni a zvyšuje se v procentech s tím, jak se příjmy zvyšují. Důvodem je to, že 10 procentní sazba pro osobu, která vydělá 20 000 dolarů za rok, stojí za tuto osobu mnohem více než stejná 10 procentní sazba pro osobu, která vydělá 100 000 dolarů. Vzhledem k progresivnímu daňovému systému může být mylné určit, jaká je pravá federální daňová sazba, protože se jednoduše neuvádí. Tuto hodnotu lze však snadno vypočítat pomocí daňových přiznání.

Jak vypočítat federální daňovou sazbu: sazba

Formulář 1040 lze použít k výpočtu federální sazby daně.

Krok

Stanovte částku zdanitelného příjmu. Zdanitelným výnosem jsou příjmy po odečtení odpočtů a osvobození od daně a liší se od hrubých příjmů (což je celkový příjem získaný v roce). Formulář 1040EZ se nachází na řádku 6.

Krok

Stanovte částku daně z příjmu. Výnosy jsou vypočítávány podle toho, co se nazývá daňové pásmo, a pro jednotlivé daňové pásmo existují různé sazby (viz zdroje). Celková částka daně z příjmů je součtem všech vypočtených hodnot daně z příjmu pro všechny daňové závorky. Na formuláři 1040EZ se nachází linka 11.

Krok

Rozdělte částku daně z příjmu o částku zdanitelného příjmu. Výsledkem je ekvivalentní federální sazba daně z příjmů. Například pokud by zdanitelný příjem činil 70.650 dolarů a částka daně z příjmu činila 13.843,75 dolarů, pak 13.843,75 dolarů dělených 70.650 dolarů se rovná 19.6 procentům. I když částka zdanitelného příjmu ve výši 70.650 dolarů spadá pod tři daňové pásma (10, 15 a 25 procent), průměrná částka založená na zdanění byla 19,6 procent.


Video: