V Tomto Článku:

Existují dvě základní myšlenky v oceňování zásob - technické a fundamentální. Technická analýza se zabývá historickými cenovými a objemovými trendy pro akcie. Základní analýza zkoumá zjištění nesrovnalostí v hodnotě společnosti a její tržní hodnotě, to znamená, že fundamentální analytici se domnívají, že akcie na trhu nemusí být nutně správně oceňovány. Jednosměrný analytici se snaží identifikovat reálnou tržní hodnotu společnosti je s metricou nazývanou poměr P / E (cena k příjmům).

Tužka na kalkulačce

Krok

Vypočítejte poměr P / E. Vzorec použitý k výpočtu poměru P / E je "aktuální cena akcie na akcii" / "aktuální zisk na akcii".

Krok

Porovnejte poměr P / E pro vaši společnost s dalšími společnostmi ve stejném odvětví. Například pokud chcete najít reálnou hodnotu pro banku, musíte porovnat poměr P / E s jinými poměry P / E v bankovním sektoru.

Krok

Vysvětlete význam poměru P / E. Vysoký poměr P / E znamená, že společnost je nadhodnocená a nízký poměr P / E znamená, že společnost je podhodnocena. Pokud například vlastní společnost s poměrem P / E 5, pokud je průměrný poměr P / E pro společnosti ve stejném odvětví 3, vím, že můj majetek je nadhodnocený (drahý).

Krok

Upravte cenu akcií až k průměrnému poměru P / E pro průmysl. Pokud je průměrný poměr P / E 3 a poměr P / E na mé akci je 5 (aktuální cena 10 USD / zisk na akcii $ 2), pak mohu použít rovnici P / E, abych zjistil, co by cena akcií potřebovala aby byl poměr P / E rovný 3. Rovnice je: Nový poměr P / E x Zisk na akcii. Odpověď je 3 x 2 dolary nebo 6 dolarů. Skutečná tržní hodnota této akcie je 6 USD, nikoli 10 USD.


Video: Řešení nedostatku toaletního papíru (1988)