V Tomto Článku:

Určete dividendu na přednostní akcii. Preferovaná akcie zpravidla platí pevnou dividendu, takže budete vědět, kolik bude akcie platit majitelům akcií každý rok. Předpokládejme například, že dividenda upřednostňované akcie je 12 dolarů na akcii ročně. Pokud je dividenda vyplácena čtvrtletně, musíte ji rozdělit o 4, abyste získali roční dividendu.

Krok

Určete prodejní cenu upřednostňované akcie. Podniky budou muset při výpočtu ceny akcií vypořádat s náklady na flotaci, ale individuální investoři mohou jednoduše sledovat cenu, za kterou se nabídka nabízí. Předpokládejme například, že přednostní akcie ve společnosti ABC se nabízejí za 200 dolarů za akcii.

Krok

Rozdělte očekávanou dividendu na akcii o cenu na akcii upřednostňované akcie. S naším příkladem by to bylo $ 12 / $ 200 nebo.06. Vypočtejte tuto odpověď o 100, abyste získali procentní míru návratnosti investice. V našem příkladu je 0,06 x 100 = 6, takže míra návratnosti upřednostňované akcie je 6 procent ročně.


Video: