V Tomto Článku:

Zisk na akcii (EPS) je částka čistého zisku společnosti na akcii běžných akcií. Část zisku na akcii TTM určuje příjmy společnosti za předchozí (poslední) období 12 měsíců. Zisk na akcii se rovná čistému zisku společnosti snížené o dividendy vyplácené z prioritních akcií vydělené váženým průměrem počtu kmenových akcií v oběhu během roku. Investoři využívají zisk TTM na akcii, aby určili ziskovost společnosti za uplynulý rok. Společnosti musí zveřejnit zisk na akcii ve výkazu zisku a ztráty.

Jak vypočítat EPS (TTM): akcií

Krok

Určete čistý příjem společnosti, preferované dividendy a nevyrovnané akcie. Společnost zveřejňuje čistý zisk a preferované dividendy z výkazu zisku a ztráty společnosti. Rozvaha společnosti dokumentuje výši nevyřízených akcií. Například společnost A má 100 000 dolarů z čistého zisku, 1,000 dolarů přednostních dividend a 500 nevydaných kmenových akcií za posledních 12 měsíců.

Krok

Odečtěte preferované dividendy z čistého zisku. V našem příkladu je $ 100,000 mínus $ 1,000 rovno 99 000 USD.

Krok

Rozdělit číslo vypočtené v kroku 2 o částku běžných akcií v oběhu, aby se určil zisk TTM na akcii. V příkladu $ 99,000 děleno 500 akcií se rovná 198 dolarů za obyčejnou akcii.


Video: