V Tomto Článku:

Společná aktiva odráží vlastnictví společnosti přidělené společným akcionářům. Majitelé kmenových akcií mohou vykonávat hlasovací práva, mohou získat dividendy a mohou těžit ze zvýšení ceny akcií. Společný akciový kapitál je důležitý nástroj investorů k výpočtu finančních poměrů, jako je návratnost vlastního kapitálu, což ukazuje, jak je společnost zisková.

Jak vypočítat kmenový kapitál: dolarů

Společný kapitál se nachází v rozvaze ve vlastním kapitálu.

Krok

Vynásobte běžný nesplacený zůstatek nominální hodnotou akcií za účelem určení nezaplacených běžných akciových par. Parová hodnota je nominální hodnota, která nemá žádný vztah k aktuální ceně akcií. Společnosti zveřejňují tyto informace v rozvaze. Například společnost má 100 000 akcií při nominální hodnotě 1 dolar má nominální hodnotu 100 000 dolarů akcií.

Krok

Určete kapitálový přebytek běžných akcií. Obvykle je to v rozvaze pod účtem nazvaným Doplňkový kapitál (APIC). APIC představuje částku, kterou společnost získala při vydaní akcií, snížená o nominální hodnotu akcií. V tomto příkladu má firma APIC - Common stock ve výši 24,9 milionu dolarů, což znamená, že vydalo 25 milionů dolarů akcií, z nichž 100 000 dolarů bylo par.

Krok

Určete nerozdělený zisk společnosti, což jsou kumulované zisky od vzniku. Společnosti zveřejňují nerozdělený zisk ve své rozvaze v části Akcie akcionářů. V příkladu má firma nerozdělený zisk ve výši 2 miliony dolarů.

Krok

Přidejte běžnou hodnotu akcií plus kapitálový přebytek a nerozdělený zisk za účelem určení společného kapitálu. V našem příkladu je 100 000 dolarů plus 24,9 milionů dolarů plus 2 miliony dolarů rovných 27 milionům dolarů ze společného kapitálu.


Video: Retro GamesPlay: Dungeon Master