V Tomto Článku:

Jak vypočítat kapitálové zisky v Kanadě. Prvním krokem k výpočtu kapitálových zisků v Kanadě je určit, zda jste prodali kapitálový majetek a poté zjistili, zda výtěžek z prodeje přesahuje částku upraveného nákladového základu ACB plus náklady vzniklé během prodeje. Požadavek na rezervu nebo odpočet kapitálových zisků může ovlivnit vaši přehled o kapitálovém zisku a výši daně z kapitálového zisku. Vyžádání rezervy vám umožňuje nahlašovat kapitálové zisky pouze z části výtěžku z prodeje obdrženého během daného roku, pokud má být platba přijata za dobu několika let. Požadavek na odpočet kapitálových zisků umožňuje snížit váš zdanitelný příjem až do výše 250 000 dolarů.

Jak vypočítat kapitálové zisky v Kanadě: vypočítat

Vypočtejte kapitálové zisky v Kanadě

Krok

Vypočítat upravenou nákladovou základnu zvýšením nebo snížením počáteční investice o částky vyplývající z dodatečných příspěvků, reinvestovaných distribucí, předchozích zpětných odkupů nebo libovolného počtu dalších zvláštních pravidel.

Krok

Začněte částkou přijatou jako výtěžek z distribuce. To se může lišit u různých typů aktiv a existuje mnoho použitelných úprav, ale obecně je to prodejní cena.

Krok

Odečtěte výdaje a výdaje vzniklé při likvidaci z výtěžku.

Krok

Vyžádejte si rezervu, pokud bude platba na kapitálový majetek rozložena na několik let. Potřebujete pouze hlásit příjem získaný v běžném roce.

Krok

Požádejte o odpočet kapitálových zisků, pokud byste měli příjmy z prodeje kvalifikovaných akcií malého podnikání nebo kvalifikovaných nemovitostí a jste byli rezidenty Kanady.

Krok

Odečtěte upravený nákladový základ a odpočet z výnosů z prodeje.

Krok

Odčtěte část rezervy, která nebude použita v tomto roce k výpočtu kapitálového zisku v Kanadě.


Video: VW Touareg 3.0 V6 TDI test - Maroš ČABÁK TOPSPEED.sk