V Tomto Článku:

Průměrná míra návratnosti je investiční koncepcí, která ukazuje, kolik investice se uskutečnily během životnosti investice. Vzorec zprůměruje návratnost za rok. Je důležité, aby investoři vypočítali průměrný výnos, aby mohli lépe srovnávat výnosy z různých investic.

Jak vypočítat průměrnou míru návratnosti: návratnosti

Průměrná míra návratnosti ukazuje, kolik investice bylo provedeno po celou dobu jeho životnosti.

Krok

Určete původní náklady investice a prodejní cenu investice. Například osoba koupí 100 kusů akcií k 1. lednu 2005 za 40 dolarů každý, poté prodá všech 100 akcií 31. prosince 2009 za 65 dolarů za akcii. Jeho původní cena činí 4 000 dolarů a jeho prodejní cena činí 6500 dolarů.

Krok

Určete míru návratnosti investice vydělením zisku (rozdíl mezi prodejní cenou a původními náklady) původními náklady. V našem příkladu činí 1500 dolarů děleno 4 000 dolarů výnos 37,5 procent.

Krok

Určete počet let, kdy investor investoval. V našem příkladu investoři drželi akcii pět let.

Krok

Rozdělte míru návratnosti podle počtu let, kdy investor držel akcie pro výpočet průměrné míry návratnosti. V našem příkladu se 37,5 procent děleno o 5 let rovná 7,5 procenta ročně.


Video: