V Tomto Článku:

Pokud se váš zaměstnavatel zmíní o zvýšení odměny bez uvedení konkrétních údajů, můžete provést základní výpočet, který určí míru zvýšení mzdy. Použitím stávajícího základního platu jako výchozího bodu můžete vypočítat částku zvýšené mzdy, pokud znáte výši vaší nové mzdy nebo zvýšenou částku ve výši vašeho bývalého platu.

Jak vypočítat roční míru zvýšení platu: roční

Můžete určit určité úpravy svých příjmů.

Krok

Poznamenejte si aktuální plat. Použijte týdenní, dvoutýdenní nebo měsíční plat, abyste vypočítali svůj roční plat, pokud si nejste jisti, že jste získali své příjmy. Vynásobte své současné týdenní mzdy za 52 týdnů, abyste vypočítali roční plat. Pokud jste placeni dvakrát týdně, vynásobte současnou mzdu 26 týdnů, abyste získali svůj roční plat. Pokud jste placeni pololetně, vynásobte současnou mzdu za 24 hodin, abyste stanovili roční plat. Vynásobte své platné časy za 12 měsíců, pokud budete platit měsíčně, abyste stanovili roční plat.

Krok

Vypočte si procento zvýšení vašeho platu. Odečtěte částku svého původního platu z nového platu, abyste získali částku zvýšení platu; rozdělte výsledek o svůj bývalý plat. Vynásobte tuto částku časy 100, abyste získali procentní podíl zvýšení platu. Například, pokud se vaše nová mzda rovná 36 000 dolarů a vaše bývalá mzda činí 30 000 dolarů, zvyšuje se váš plat o 20 procent: 36 000 dolarů minus 30 000 dolarů se rovná nárůstu o 6 000 dolarů; 6 000 dolarů děleno 30 000 dolarů se rovná 0,20, což je násobek 100, což odpovídá 20 procentům ročního zvýšení platů.

Krok

Vypočte si plat, pokud byl váš výměr vyjádřen v procentech. Například pokud váš zaměstnavatel nabídl, že zvýší váš současný plat o 20 procent v příštím roce a dalších 20 procent v následujícím roce, provedete následující výpočet, abyste zjistili roční plat. Pokud se váš plat rovná 30 000 dolarů, vynásobíte jej dvakrát za 20 procent, abyste získali zvýšenou mzdu ve výši 36 000 - 30 000 dolarů, tj. 0,20 se rovná 6 000 dolarům, což se přidalo k vašemu původnímu platu nyní rovným 36 000 dolarům. Následující rok provedete stejný výpočet, abyste získali zvýšenou mzdu ve výši 43,200 dolarů: 36 000 dolarů, tj. 0,20 se rovná 7 200 dolarům, přidané k poslednímu platu nyní činí 43 200 dolarů.

Krok

Přidejte své roční platové zvýšení na současný plat. Pokud se váš současný plat rovná 30 000 dolarů a váš zaměstnavatel poskytne zvýšení odměny ve výši 7500 dolarů, vaše roční plat se zvýší na 37 500 dolarů nebo 30 000 dolarů plus 7 500 dolarů.

Krok

Vynásobte výši týdenního zvýšení platů o počet týdnů, abyste určili roční plat. Například pokud je váš plat v současné době 30 000 dolarů a váš zaměstnavatel zvyšuje plat 100 dolarů za týden, váš nový roční plat se rovná 35 200 000 dolarů: 100 dolarů 52 týdnů ročně se rovná 5 200 dolarům a vaše bývalá mzda ve výši 30 000 dolarů se rovná 35 200 dolarům.


Video: Styk s občanom výlúčený! Na všetko sa používa pošta!