V Tomto Článku:

Na konci každého měsíce si přečtěte výpis z bankovního nebo bankovního účtu a srovnejte duplicitní kontroly s částkami uvedenými ve výpisu. Pokud se vše shoduje, můžete duplicitní kontroly zlikvidovat, pokud tento účet nepoužijete pro vaši firmu nebo nebudete platit za daňově uznatelné výdaje.

Zkontrolujte duplikáty proti vašemu prohlášení

Udržujte duplikáty za odčitatelné výdaje déle

Pokud jste zaplatili za způsobilé zboží nebo služby související s obchodem s šekem a plánujete provést odpočty za tyto výdaje, měli byste své duplicitní šeky uložit daleko déle, protože IRS považuje tyto duplicitní kontroly za "doklad o zaplacení" za tyto odpočitatelné nákupy. Uložte záznamy o podnikových výdajích po dobu nejméně šesti let, nebo dokonce ještě lépe, na dobu neurčitou.

Spodní linie

Bankrate doporučuje ponechat veškeré duplicitní šeky na odpočitatelné výdaje, jako jsou dobročinné dary, výdaje na podnikání, výživné a hypotéky po dobu nejméně šesti let, ne-li neomezeně.


Video: