V Tomto Článku:

Doba, po kterou potřebujete mít zrušenou kontrolu, nebo její kopie, závisí na účelu platby. Většinu kontrolních uhlíků můžete zničit, jakmile je kontrola vyčištěna, a vy jste smířili bankovní výpis. Kterékoliv položky týkající se daní uchovávejte v šeku po dobu sedmi let po podání daňového přiznání. Zrušené šeky související s nákupem, údržbou nebo vylepšením vašeho domova jsou uchovány po dobu sedmi let po prodeji domu.

Šekovou knížku

Kopie šeku.

Archivace Kontrola kopií

Pokud váš bankovní výpis obsahuje obrázky zrušených šeků, můžete zadat výpis namísto kontrolní kopie. Mnoho bank také nabízí on-line přístup k digitálním obrazům zrušených šeků, čímž eliminuje potřebu uchovávat papíry nebo kopie. Udržujte zálohy elektronických souborů a aktualizujte svůj úložný systém, jak se mění technologie.


Video: