V Tomto Článku:

Mnohé mzdové kontroly zahrnují "restriktivní legendu", která žádá banku, aby nezaplatí šek, je-li starší než určitý počet dní. V tomto případě byste ho měli před uplynutím této doby vykázat, abyste předešli případným potížím.

Jak dlouho můžete čekat na splácení mzdové kontroly?: můžete

Vyúčtování výplaty okamžitě zabraňuje možnosti neustálé kontroly.

Jakýkoli údaj o vypršení platnosti

Banky mohou ctít kontrolu po datu vypršení platnosti

Obecně platí, že po šesti měsících se všechny kontroly staly nehybné. Státní zákon však může vyžadovat, aby banky uhradily veškeré nároky na mzdy, a to i v případě, že uplyne datum v restriktivní legendě. Banky navíc obvykle nevidí datum na šeku, takže bude pravděpodobné, že bude inkasováno.

Spodní linie

Banky mohou kdykoli prověřit šek, pokud nemají důvod podívat se na datum a zjistit, jestli je šest měsíců, ale ihned byste si ihned vyměnili své mzdové kontroly. Společnosti obvykle zahrnují datum vypršení platnosti plateb, takže nemají příliš mnoho stažení současně. Máte-li platnost šeku s uplynutím doby platnosti, můžete požádat zaměstnavatele o novou. Mějte však na paměti, že právě proto, že zaměstnavatel na šeku uvede datum vypršení platnosti, to neznamená, že je banka musí ctít.


Video: