V Tomto Článku:

Ačkoli si to neuvědomujete, účtování ovlivňuje váš osobní život i profesionální život. To platí zejména v případě etiky účetnictví. Rozpoznání a vykazování příjmů je černobílá praxe. Jakákoli změna těchto čísel podle konkrétních potřeb ohrožuje území neetického chování.

Finanční povědomí

Ve vašem osobním životě účetnictví poskytuje finanční vědomí. Pokud nemáte žádnou koncepci sledování vašich peněžních výdajů, je snadné skončit, než žijete nad vámi. Když sednete a vezmete v úvahu všechny zdroje příjmů a porovnáte tyto údaje s měsíčními dluhovými závazky, můžete se překvapit, kolik peněz ztratíte na zbytečné výdaje. Vidět postavy před vámi může být skoky-start k získání financí v pořádku.

Organizace

Jakmile jste si vědomi svých financí, můžete podniknout kroky k jejich uspořádání. Efektivní účetní systém vám umožní nejen správný rozpočet, ale také maximalizaci odpočtů při podání výkazů. Nejprve si možná nebudete přemýšlet o tom, že si ušetříte příjmy z obchodních dodávek, sledujete svůj kilometrový výkon plynu nebo si uložíte své zdravotní faktury. Jakmile si uvědomíte, že udržování tohoto materiálu organizovaného může vést k vrácení peněz v daňové době, pobídka k zavedení snadno sledovatelného účetního systému roste.

Přesnost

Po získání povědomí o významu účetnictví pro váš osobní život budete mít větší důvěru v jeho význam při vašem profesionálním jednání. Význam etiky v účetnictví je ještě větší, když se jedná o podnikání. Při hlášení výnosů z podnikání federální vládě musíte zajistit, aby čísla byla přesná. Nejen, že zajistíte, že budete platit váš spravedlivý podíl, ale i přesně se představujete potenciálním investorům.

Poctivost

Přesnost je v účetnictví zásadní, ale mohou se vyskytnout chyby. Právě tak se vypořádáte s těmito chybami, které spadají do pokynů profesní etiky. Pokud zjistíte nesrovnalosti ve vykázané účetní závěrce, okamžitě kontaktujte IRS a podáte změněný výkaz. Pokud se na druhé straně aktivně a vědomě pokoušíte oklamat vládu, své zaměstnance nebo své investory, spácháte podvody. Tento typ neetického chování může vést k poškozené pověsti, pokutám a uvěznění.


Video: