V Tomto Článku:

Každý měsíc se mnozí Američané spoléhají na příjmy ze sociálního zabezpečení, aby udrželi své každodenní potřeby. Když tato platba není přijata, můžete zažít strach a paniku a přemýšlel, jak budete plnit své finanční závazky. Bohužel, sledování ztracené platby může být stejně stresující. Podle americké poštovní služby: "V současné době není možné vysledovat jediný kus pravidelné zásilky nebo zásilky první třídy." Proto musíte hlásit všechny chybějící kontroly SSI přímo do Správy sociálního zabezpečení.

Jak mám sledovat kontroly SSI prostřednictvím poštovních služeb?: služeb

Pokud vaše kontrola SSI nedorazí, musíte ji ohlásit správci sociálního zabezpečení.

Krok

Počkejte tři pracovní dny po dni, kdy obvykle obdržíte šek, abyste ohlásili chybějící platbu.

Krok

Kontaktujte Správu sociálního zabezpečení na adrese 1-800-772-1213.

Krok

Postupujte podle pokynů a promluvte s poskytovatelem služeb zákazníkům.

Krok

Uveďte agenta číslo vašeho sociálního zabezpečení a obvyklé datum platby. To umožní agentovi znovu vystavit jinou platbu.

Krok

Potvrďte svou aktuální adresu u agenta, abyste zajistili dodání náhradní kontroly.


Video: