V Tomto Článku:

Když dlužník přijal více úvěrů, ale nyní se snaží vykonávat platby, několik možností může pomoci usnadnit správu dluhů. Jedna z těchto možností je známa jako tolerance dluhu. V mnoha případech je dluhovou tolerancí pouze možnost soukromého dluhu, jako je hypotéka. Ale pro studentské půjčky, společnou příčinu problémů s dluhem mezi těmi, kteří nedávno absolvovali studium, existuje nadměrná dluhová opce, která také umožňuje toleranci za předpokladu, že jsou splněny kvalifikace.

Tolerance Význam

Tolerance je dočasná změna podmínek úvěrové struktury. V dlouhodobé toleranci přestane věřitel požadovat hypoteční splátky po určitou dobu, obvykle za rok. To dává dlužníkovi možnost splatit jiné dluhy, dosáhnout stabilnější úrovně příjmů, vytvořit rozpočet a obecně zlepšit finanční situaci. Když jsou úvěrové platby znovu požadovány, dlužník by měl být schopen provádět platby bez dalších potíží, a to jak z dlužníka a věřitele zisk.

Nadměrná definice dluhu

Studentské půjčky jsou často státními dotacemi nebo alespoň subvencovanými vládou, takže typické tolerance nejsou pro ně jako dluhy s vysokou prioritou použitelné. Nicméně vládní organizace jako Sallie Mae vytvořily rezervy pro toleranci, pokud studenti prokáží, že mají nadměrný dluh. Jedná se o dluh, který se celkově rovná či přesahuje 20 procent celkového měsíčního příjmu dlužníka. Samozřejmě to znamená, že student nebo jiná strana odpovědná za půjčku musí předložit důkazy o měsíčním příjmu, jako jsou mzdové výkazy, ale poskytuje užitečnou mezera pro ty, kteří skutečně bojují.

Povinná tolerance

Nadměrné dluhové zákony pomáhají zejména těm, kteří mají studentské půjčky, ale také pomáhají těm, kteří mají půjčku podle hlavy IV a další zákony dodávají, že věřitelé musí v některých případech poskytnout dlužníkům toleranci. Například studenti ve stáži nebo v rezidenci se kvalifikují, pokud nemohou získat jiný druh odkladu. Ti, kteří mají nárok na program pro půjčky poskytovatele půjček pro děti, program odpuštění učitelského úvěru a několik dalších programů, se také mohou kvalifikovat pro tuto toleranci bez ohledu na dluh.

Formulář tolerance

Studenti a další, kteří mají zájem o získání nároku na nadměrnou toleranci, musí vyplnit standardní formulář, který je požaduje. Tento formulář je poměrně jednoduchý, vyžadující odpovědi na jednoduché otázky týkající se ekonomických těžkostí, získaných příjmů a dalších otázek. Formulář také obsahuje dohodu, že poskytnuté informace jsou pravdivé, že dlužník skutečně nemůže provést platební program a že dlužník bude informovat věřitele o všech nových informacích.


Video: