V Tomto Článku:

Společnosti používají zaměstnanecké plány vlastního kapitálu a plány na nákup akcií zaměstnanců jako součást programu svých výhod. ESPP umožňuje zaměstnancům, aby si část svých plateb vyčlenili na nákup akcií společnosti za zvýhodněnou cenu. ESOP jsou plány definovaných příspěvků, které fungují podobně jako plány 401 (k).

Akciový trh

ESOPs a ESPP využívají akciové společnosti jako způsob, jak odměňovat zaměstnance.

Vlastnictví

Zaměstnanec ESOP je určen k poskytnutí výhod po odchodu zaměstnance, zatímco ESPP nabízí okamžité odměny. Účastníci systému ESPP vlastnili akcie okamžitě. Účastníci ESOP vlastní akcie zakoupené s vlastním vkladem, ale akcie zakoupené zaměstnavatelem převyšují plánované období.

Daňové výhody

Účastníci systému ESPP nejsou zdaněni na slevu, kterou obdrží při nákupu svých akcií. Pokud jsou akcie nakonec prodány za vyšší cenu, budou se na zisky získané z prodeje vztahovat daně z kapitálových zisků. Akcie v ESOP jsou zakoupeny s penězi před zdaněním, takže zaměstnanec platí, když pracuje. Pokud je akcie zrušena v okamžiku odchodu do důchodu, bude celá částka distribuce zdaněna.


Video: Capital Market & Securities Laws | CS Executive | Difference between ESOS and ESPS