V Tomto Článku:

Malé procento domácích prodejců se může rozhodnout pro financování vlastníkem, které v podstatě působí jako věřitel domácnosti. Spíše než půjčování od tradiční banky k nákupu domů, homebuyer slibuje splatit prodávající za zůstatek prodejní ceny domu. Tento typ prodeje a způsobu financování je také známý jako prodejce nést zpět nebo financování prodejců. Jedná se o pozemkovou nebo prodejní smlouvu, směnku a listinu, zřídit.

Stanovení podmínek prodeje se smlouvou

Vlastní financování může být strukturováno několika různými způsoby. Volba obvykle závisí na tom, zda se prodávající dohodne financovat nebo "převést zpět" většinu nebo jen malou část prodejní ceny. Kupující například může provést zálohu a financovat zůstatek prodejní ceny u prodejce. Nebo může kupující získat první hypotéku na pokrytí procentní sazby z prodejní ceny - například 80% - provést zálohu a financovat zbytek s prodávajícím prostřednictvím druhé nebo juniorské hypotéky.

Pokud prodávající financuje celou prodejní cenu sníženou o zálohu kupujícího, může být smlouva zapsána jako smlouva o pozemku, známá také jako:

  • Smlouva o prodeji pozemků
  • Splátková smlouva splátky
  • Smlouva o prodeji
  • Smlouva o skutku

Tento dokument umožňuje kupujícímu získat spravedlivý titul doma, spíše než plný právní nárok. Právní forma a vlastnictví jsou poskytovány pouze po úplném splacení půjčky, která pokrývala většinu prodejní ceny.

Pokud prodávající financuje pouze a druhá hypotéka na domě se obvykle používá kupní smlouva. Smlouva o prodeji funguje podobně jako při přímém prodeji, kde není financování prodávajícím. Kupující získá nemovitý majetek a stává se novým vlastníkem, ale musí splatit dvě směnky: Jeden banku a jeden prodávajícímu.

Slib splácet

Směnka je právně závazný finanční doklad, který stanoví podmínky splácení úvěru, jako jsou:

  • Výše úvěru, což je počáteční zůstatek
  • Úroková sazba
  • Podmínky s pevnou nebo nastavitelnou sazbou
  • Sankce za pozdní platbu
  • Doba splacení nebo počet let nebo měsíců na splacení úvěru

Tento dokument IOU nemusí být zaznamenán u kraje.

Hypotéka nebo listina důvěry

V závislosti na státu se k zajištění splácení úvěru používá hypotéka nebo listina důvěry. Tyto dokumenty jsou známé jako bezpečnostní nástroje, protože spojují výplatu úvěru s vlastnictvím domu. V případě, že kupující selže prodejci v kupní smlouvě, může kupující ztratit vlastnictví prostřednictvím procesu uzavření. Když je úvěr splacen v plné výši, je splacena hypotéka nebo listina důvěry. Tyto dokumenty jsou zaznamenány v kraji krátce po podpisu.

Zdroje a služby

Prodejci mohou otevřít escrow účet s titulní společností k držení plateb kupujícím, včetně zálohy, zálohy a měsíčních splátek. Prodejci mohou také použít a úvěrová společnost vypracovat a spravovat smlouvu o půjčce. Úvěrová služba účtuje a vybírá měsíční platbu jménem prodávajícího. Prodejci a kupci by měli najmout advokáta za účelem poradenství a připravit smlouvu, poznámku a listinu. Advokáti poskytují právní poradenství po celou dobu splácení a zpracovávají potřebné právní dokumenty v případě, že transakce zmizí.


Video: Follow me to: Slovakia