V Tomto Článku:

Pojištění je jedinečný produkt založený na službách, který lidé nakupují pro klid, ale obvykle se snaží vyhnout použití. Některé nevýhody nákupu pojistných produktů jsou obecné a pokrývají většinu kategorií ochrany, zatímco jiné jsou specifické pro určité sektory pojistného trhu.

Nevýhody pojištění: pojištění

Pojištění je důležitou finanční ochranou, ale produkty mohou obsahovat některé náročné funkce.

Prémie a náklady

Prémie jsou náklady na získání pojistné ochrany. Placení za něco je zjevná nevýhoda jakéhokoli nákupu, ale pojistné na pojistné produkty obvykle závisí na jednotlivých rizikových faktorech. Pojistitelé založí pojistné na individuální a rodinné produkty na potenciální riziko výplaty. Lidé s největší potřebou ochrany a péče tak budou platit vyšší prémie.

Kromě toho pojištění, jako je zdravotní a zubní péče, často zahrnují spoluúčasti a spoluúčasti. Deduktily, které jsou částkami, které pojištěný musí zaplatit předtím, než budou dávky poskytnuty, jsou pro většinu typů pojištění společné. Tyto náklady přispívají k vašim celkovým nákladům na služby nad rámec pojistného, ​​které platíte pojistiteli na ochranu dávek, podle Always-Health.

Omezující výhody

Výhody poskytované pojišťovacími produkty jsou pro pojištěnce úlevy, ale proces získání dávek a těžké volby, kterým někteří pojištěni čelí, mohou být obtížné. Nastavení síťového pojištění jsou zpravidla flexibilní u poskytovatelů, pokud používáte jeden v rámci své sítě, podle Startup Biz Hub. Některé produkty zdravotního a zubního pojištění mají dražší nebo dokonce omezující výhody mimo síť. Je to problém, pokud potřebujete služby a nemáte přímý přístup k síťovému poskytovateli.

U některých pojištění se pojištěné osoby mohou setkat s vysokými penězi a odpočitatelnými částmi. To způsobuje, že se některým z nich vyhýbá přijímání potřebných služeb, aby se předešlo nákladným službám.

Proces nepřímých nároků

U skupinových síťových typů pojištění, jako jsou preferované organizace poskytovatelů (PPO) pro zdravotní pojištění, poskytovatelé zdravotní péče podávají žádosti o poskytnutí služeb přímo poskytovateli pojištění podle Always-Health. Zatímco to je pro pacienta vhodné, vynechává ho také z komunikačního procesu týkajícího se označení služeb a schválení žádostí. Vaše první příležitost vysvětlit vaše používání služeb, které se týkají pokrytí, je pravděpodobné po popření. Musíte spoléhat na svého poskytovatele péče, aby přesně a účinně "kódoval" vaši službu, protože se vztahuje k pokrytí poskytovanému vaším pojistitelem.


Video: Hlavní výhody a nevýhody doplňkového penzijního spoření