V Tomto Článku:

Rutinní kontrola je pravidelné sledování obchodních účtů, knih a účetních knih, které určují fungování podniku a zjišťování jakýchkoli chyb, které by mohly vzniknout, buď náhodně nebo podvodně.

Podnikatelé pomocí touchpadu

Obchodní žena používá tabletový počítač při pohledu na finanční dokumenty u stolu.

Metoda

Rutinní kontrola se provádí důkladným zkoumáním knih, účetních knih, účtů a dalších finančních dokumentů pro aritmetické chyby. Auditor zkontroluje zůstatky, mezisoučty a součty těchto dokumentů a vypočítá jejich rozdíly a přenese je ze strany na stránku. Pokud se zjišťují nesrovnalosti v částce, která je v kterémkoli okamžiku převedena, budou provedeny dotazy ohledně jednotlivých zůstatků, aby byla zajištěna přesnost.

Výhody

Rutinní kontrola je snadná a zajišťuje, že podnik pracuje naplno. Pokud jsou zjištěny chyby, mohlo by to také potenciálně ušetřit peníze společnosti, zejména v případě podvodu.

Nevýhody

Rutinní kontrola může být pro společnost nákladná a je to únavné pro zaměstnance, který jej musí provést. Mohou být přehlíženy i velké chyby nebo podvodné změny v knihách a knihách, zejména pokud osoba, která provádí rutinní kontrolu, nebyla důkladně vyškolena.


Video: My stroke of insight | Jill Bolte Taylor