V Tomto Článku:

Daň vrácení daně může vzniknout, pokud je pozemek změněn z jednoho druhu užívání na druhého. K tomu dochází často, když se část pozemků, která byla dříve využívána pro zemědělské účely, změnila na užívání obytných či obchodních nemovitostí. Pozemky určené pro zemědělství mají zpravidla nižší sazbu daně z majetku než pozemky určené pro jiné účely.

Park reflection in building

Stavba není jedinou cenou rozvoje zemědělské půdy.

Výpočet vrácených daní

Dane z zpětného odběru jsou vypočítávány stanovením rozdílu mezi daně z nemovitosti vzniklými při předchozí míře a novou mírou využití půdy. Například v Jižní Karolíně se to dělá za rok změny využívání půdy a za pět předchozích let. Proto by daňová povinnost vracející se zaměstnanců vznikla po dobu šesti let. Zda se uplatní dani z návratů a do jaké míry se liší od příslušnosti k jurisdikci. Ujistěte se, že se ujistěte, že se ujistěte, že jste se rozhodli, jak se budou vyměřovat daně z nemovitostí.


Video: Microlife - tlakomer BP A6 PC Afib