V Tomto Článku:

Rizikem portfolia je možnost, že investiční portfolio nesplní své cíle. Existuje řada faktorů, které přispívají k riziku portfolia, a zatímco je možné je minimalizovat, nebudete je moci nikdy zcela vyloučit.

muž ruku s obchodní zprávy

Detailní záběr na člověka pomocí kalkulačky při pohledu na finanční dokumenty.

Systémové riziko

Systémové riziko, rizikový faktor, který nikdy nemůžete eliminovat, přispívá k riziku portfolia. Systémové riziko zahrnuje riziko spojené s úrokovými sazbami, recesí, válkou a politickou nestabilitou, které mohou mít významné dopady na společnosti a jejich ceny akcií. Svojí povahou jsou tyto rizikové faktory poněkud nepředvídatelné. Zatímco budete pravděpodobně schopni určit dlouhodobý trend úrokových sazeb, nemůžete odhadnout částku, kterou budou stoupat nebo klesat. Ve většině případů bude akciový trh cenět v předpokládané změně, dlouho před tím, než ji jednotlivec zamyslí.

Nesystematické riziko

Také známé jako specifické riziko, se týká rizika spojeného s vlastnictvím akcií konkrétní společnosti ve vašem portfoliu. Toto riziko můžete ovládat nebo alespoň minimalizovat. Jak zvýšíte počet různých společností ve vašem portfoliu, v podstatě rozložíte riziko ve svém portfoliu, a tak snížíte celkový dopad podhodnocených akcií.

Diverzifikace

Diverzifikace nebo nezařazení všech vajec do jednoho koše je primární metodou ke snížení specifického rizika v rámci vašeho portfolia. Nejenže musíte vlastnit řadu různých společností, ale musíte také vlastnit společnosti z různých odvětví. Pokud investujete všechny své peníze do bankovních akcií, můžete snížit dopad, který bude mít jedna společnost na vaše peníze, ale nevylučujete účinek, který by odvětví mohlo mít na vaše investice.

Více než jen zásoby

Další způsob, jak zlepšit diverzifikaci portfolia, je investovat do jiných tříd aktiv. Vyvážené podílový fond investuje část peněz fondu do akcií, dluhopisů a krátkodobých peněžních investic, jako jsou státní pokladniční poukázky. Přidáním těchto investic, které mají vyšší stupeň bezpečnosti a zajištění příjmů, také snižujete riziko portfolia.

Porozumění vaší rizikové toleranci

Jasné pochopení tolerance vůči riziku je významným faktorem při dosahování vašich investičních cílů. Je snadné jezdit vlnu akciového trhu, který se každým dnem rozrůstá bez konce, ale je to úplně jiný příběh, když nastane havárie nebo prodloužené období denních ztrát. Pochopení vaší úrovně pohodlí během těchto časů pomáhá eliminovat možnost provedení vyrážky v nesprávném čase.


Video: Cesta k ziskovému tradingu 3: Pravidla pro sestavení a řízení portfolia