V Tomto Článku:

Úvěrové výkazy často rozlišují úroky a jistiny, pokud se vztahují k nesplacené části úvěru. Nesplacený zůstatek jistiny je původní částka úvěru, která ještě musí být splacena. Nesplacená úroková bilance se vztahuje na částku úroků, která ještě není zaplacena. Pojem nesplacená půjčka se může týkat nesplacené jistiny, nezaplaceného úroku nebo celkové hodnoty obou.

Úroky vs. hlavní

Důsledky pro chybějící platby

Krok

Je důležité zaplatit splatné půjčky včas. V opačném případě mohou věřitelé podniknout kroky proti vám. Například spotřebitelé, kteří nezaplatí své nesplacené dluhy z úvěrů na auto, mohou mít své automobily odvlečené. Studentům, kteří nezaplatí své nesplacené dluhy studentských půjček, může být odmítnuta budoucí finanční podpora nebo škola může odmítnout vydání oficiálních školských výpisů.


Video: