V Tomto Článku:

"Pojistné sazby" je obecná fráze používaná při neformální konverzaci, která je častěji označována poskytovateli jako pojistné. Je to cena kupující platit získat určitou výši pojistné ochrany.

Definice pojistných sazeb: ochrany

Riziko výplaty je hlavním faktorem při stanovení pojistných sazeb.

Základy

Pojistné sazby jsou založeny na různých faktorech. Ceny se v jednotlivých produktech liší a obvykle se uvádějí jako sazba za rok nebo měsíc pro konkrétní část pokrytí.

Hodnotící faktory

Faktory, které se používají k určení vašich pojistných sazeb, se liší podle konkrétního typu produktu (domácí, auto-, obchodní atd.), Ale obecně se vztahují k míře rizika, které učinil poskytovatel a úroveň ochrany. Čím větší je riziko výplaty pojistky, tím více zaplatíte, abyste kompenzovali toto riziko.

Výhody

Pojistné sazby nebo pojistné platí spotřebitelé nebo podniky výměnou za záruku výplaty pojistného plnění za krytou událost. Hodnota pojistné smlouvy je srovnání toho, kolik zaplatíte versus nehmotného klidu a ochrany, kterou obdržíte na oplátku.


Video: The power of the placebo effect - Emma Bryce