V Tomto Článku:

Stavební úvěry jsou hypotéky nabízené věřiteli jednotlivcům, kteří plánují přestavbu nebo úplnou výstavbu obytné budovy. Na rozdíl od standardních hypoték tyto úvěry často vyžadují mnohem menší platby za krátkou dobu, zatímco jednotlivci mají velké náklady na práce a materiály během výstavby. Stavební úvěry mohou trvat déle, než se dostanou ke schválení kvůli riziku vyplývajícímu z půjček proti potenciální struktuře, ale jakmile jsou schváleny, nabízejí velkou cestu pro majitele domů pro většinu dlužníků.

Dokumentace příjmů

Podobně jako u většiny úvěrů na nemovitosti existuje ostražitý proces dokumentace stavebních úvěrů. U standardních zaměstnanců (těch, kteří dostávají výplaty se srážkami) se pro ověření příjmů požaduje následující: dva až tři roky W2, nejméně šest po sobě jdoucích odměn, které uvádějí všechny odpočty, tříleté daňové přiznání a všechny další doklady o příjmech, 1099s z práce subdodávky). V případě samostatně výdělečně činných dlužníků budou věřitelé vyžadovat také tříletý harmonogram Cs (výhradní vlastníci) nebo tříleté výnosy S-corp nebo firemní výnosy. Samostatně výdělečně činní dlužníci by měli být také připraveni doložit bankovní výpisy alespoň dvou let, aby potvrdily peněžní toky.

Informace o nemovitostech

Poskytovatelé úvěru vyžadují, aby dlužníci stavebních úvěrů předvedli důkaz o vlastnictví půdy. Někteří věřitelé dokončí hypotéku na výstavbu úvěru, která zahrnuje také nákup pozemku - nicméně tím se snižuje možnost, že dlužník půjde o úvěr na tradiční splátkový úvěr po dokončení stavby. Vlastnictví půdy lze prokázat vlastností pozemku.

Stavební plány

Před získáním stavebního úvěru musí dlužníci získat odhady od dodavatelů. Zájemci budou samozřejmě chtít vědět celkovou částku dolaru potřebnou pro výstavbu, samozřejmě, ale budou vyžadovat také line-by-line rozpis toho, co se stane, kdy se to stane, kolik práce bude stát za každodenní práci, den a kolik materiálů bude stát, stejně jako plán, který obsahuje předpokládaný termín dokončení.

Dokumentace dodavatele

Věřitelé nechtějí, aby se dlužníci dostali do styku s nespolehlivými nebo neetickými dodavateli, kteří ohrožují svou investici. Proto půjčitelé budou vyžadovat úvěrovou historii, podpis dodavatele na projektovém zápisu (dokumentující práci, která má být provedena) a kopii licence zhotovitele k provozu v tomto konkrétním státě. Tyto informace jsou standardní a většina dodavatelů nabídne dokumenty při provádění odhadů.

Stavba na stálé

Většina dlužníků by měla při výběru úvěru na stavbu zvážit možnost výstavby na trvalou. Tyto půjčky nabízejí období výplaty pouze úročené (obvykle trvající prostřednictvím výstavby) a poté přecházejí na tradiční splátkové schémata, kde musí dlužník platit jistinu a úroky v průběhu 10, 15 nebo 30 let, dokud nebude úvěr splacen plný. To zjednodušuje věci pro dlužníka, protože eliminuje potřebu refinancování stavebního úvěru po ukončení stavby. Požadavky na tyto půjčky jsou podobné standardním úvěrům na stavbu, ale dlužníci musí být připraveni prokázat dostatečný příjem, aby splatili celou splátku jistiny a úroku po uplynutí výpovědní lhůty.


Video: Komu banky zamítnou úvěr? A víte důvod odmítnutí žadatele?