V Tomto Článku:

V roce 1990 byl schválen nový zákon vyžadující státní certifikaci odhadců nemovitostí. Nadace hodnocení stanoví minimální požadavky na výši vzdělání a zkušeností vyžadovaných pro odhadce, které se liší od státu k státu.

Certifikovaný rezidentní odhadce Vs. Licencovaný odhadce: rezidentní

Typy licencí

Existují čtyři typy licencí k hodnocení. Za účelem dosažení požadované úrovně vzdělání a zkušeností jsou od nejnižšího po vysoká: registrovaný / asistent, licencovaný, certifikovaný obytný a certifikovaný generál.

Vzdělání

Minimálně licencovaný odhadce musí mít 150 hodin evaluačních kurzů, zatímco certifikovaný rezidentní odhadce musí mít minimálně 200 hodin evaluačních kurzů a minimálně titul spolupracovníka. Podle Nadace pro hodnocení, může být nahrazeno 21 semestrálních hodin ve složení, ekonomie, finance, matematika, obchodní právo nebo právo nemovitostí, statistika a informatika. Každá musí zahrnout do svých studií o hodnocení nemovitostí 15 hodin odborné praxe v rámci národních jednotných standardů odborné praxe.

Pokračující vzdělávání

Požadované další vzdělávání pro každou licenci je 42 hodin každé tři roky a USPAP se aktualizuje každé dva roky. Hodiny USPAP se počítají podle požadavku na 42 hodin.

Zkusenosti

Licencovaný odhadce musí mít nejméně 2 000 hodin zkušeností získaných za necelých 12 měsíců. Certifikovaný rezidentní odhadce musí mít zkušenosti s 2500 zkušenostmi získanými za necelých 24 měsíců.

Rozsah práce

Typicky je licencovaný odhadce oprávněn provádět nekomplikované rezidenční - jednorázové až čtyřnásobné - hodnocení s maximální hodnotou 1 milion USD. Certifikovaný rezidentní odhadce může přijmout každou 1-4 bytovou výstavbu, pro kterou je kompetentní odhadce, a neexistuje žádný limit na hodnotu nemovitosti.


Video: