V Tomto Článku:

Sdružení nebo organizace rodičů-učitelů jsou formální dobrovolnické organizace, které se nacházejí ve většině základních škol a některých středních škol a středních školách. Takové organizace jsou samofinancovány a spoléhají se na dary a fundraisery, aby zaplatili za své poslání. Dary na PTA nebo PTO jsou daňově odpočitatelné, pokud splňují určité podmínky.

Dobrovolníci vybírají potravu z dárkové krabice

Dobrovolníci a donace.

Odpočítávání daru do PTA

Dávka na PTA nebo PTO je obvykle odečitatelná, pokud je organizace registrovaným neziskovým subjektem a dárce neobdrží nic za výplatu za dar. Například pokud darujete 50 dolarů PTA ve škole vašeho dítěte, dar bude odpočitatelný. Nicméně pokud kupujete bonbony v hodnotě 50 dolarů prostřednictvím školního fundraiseru, není to odpočitatelné, protože jste získali hodnotu 50 dolarů. Na druhou stranu, pokud v nabídce, která stojí pouze v hodnotě 25 USD, vydražíte 50 USD v aukci PTA, můžete tento rozdíl odečíst.


Video: