V Tomto Článku:

Platba za ošetřovatelskou péči je hlavním problémem stárnoucí populace. Medicare může pomoci za krátkodobou péči v pečovatelském domově. Přestože Medicare nepřevezme peníze pacienta na sociální zabezpečení, pokud bude muset jít do pečovatelského domu, pacienti mohou muset za určitých okolností využívat prostředky sociálního zabezpečení na zaplacení poplatku.

Pomáhá starému muži

Ženská sestra má tendenci k rezidentovi pečovatelského domova

Medicare ošetřovatelská domácí pokrytí

Medicare poskytuje pouze finanční krytí pro ošetřovatelské pobyty za omezených okolností. Pacienti musí do nemocnice přijít z nemocnice s prokázanou potřebou krátkodobé, kvalifikované péče, jako je fyzická léčba. Medicare zaplatí veškeré kryté výdaje během prvních 20 dnů v pečovatelském domově. Pacienti se stanou odpovědní za část platby po dni 20 a veškerou platbu po dni 100. Medicare nepožádá peníze pacienta na sociální zabezpečení, aby pomohla platit účty, ale pacient může muset použít peníze sociálního zabezpečení na pokrytí nákladů kdy Medicare přestane platit celý účet.


Video: