V Tomto Článku:

Penzijní dávky se určují jednou ze dvou metod. Vaše průměrná důchodová dávka bude zcela záviset na předpokladech vašeho zaměstnavatele a bude určena výpočtem, který vynaloží na váš příjem, roky nebo službu a další faktory. Ale je stále užitečné vědět, co může ovlivnit vaše průměrné důchodové dávky.

Průměrné důchodové dávky: bude

Pochopte, co ovlivňuje vaše průměrné důchodové dávky.

Plán definovaných příspěvků

Plán definovaných příspěvků má stanovenou výši příspěvku a žádný garantovaný příjem při odchodu do důchodu. Například váš zaměstnavatel přispívá 350 dolarů měsíčně do vašeho důchodu. Tato částka představuje pevný příspěvek a obecně se během celé pracovní doby nezmění. V tomto scénáři bude průměrná důchodová dávka určena podkladovými investicemi. Pokud například váš zaměstnavatel investuje výnosy do podílových fondů, pak průměrná návratnost investice odráží průměrné výnosy této třídy podílových fondů.

Plán definovaných výhod

Plán definovaných požitků slibuje určitou částku peněz během vašeho odchodu do důchodu. Tato částka peněz je vám poskytnuta po třech letech služby a nemůže být odňata. Výhoda je stanovena výpočtem provedeným zaměstnavatelem. Například zaměstnavatel může určit, že dostanete 45 000 dolarů ročně z důchodového příjmu až do dosažení 90 let, kdy přestane být důchodová dávka ukončena. Pokud podkladové investice nejsou schopny podporovat stanovenou dávku, pak musí zaměstnavatel zaplatit za zisk ze zisku společnosti.

Financování vozidel

Zaměstnavatelé často využívají smlouvy o životním pojištění nebo anuitní smlouvě na zajištění penzijního příjmu z důvodu záruk, které se nacházejí v obou typech smluv. Zaměstnavatelé však mohou volně využívat vzájemné fondy, akciové společnosti, dluhopisy nebo jiné investice k zajištění výnosů z důchodu.


Video: Nebude na důchody!