V Tomto Článku:

Každý den se na burze zveřejňují nové společnosti a nabízejí počáteční veřejnou nabídku k nákupu akcií společnosti. Některé společnosti se dobře drží a prospívají jako člen burzy na mnoho dalších let, zatímco ostatní přijdou a odcházejí tiše s malou výpovědí. Důvody pro rozhodnutí o zařazení společnosti na burzu se liší, ale pro ty, kteří tak činí, existují výhody.

Výhody výpisu na burze: výpisu

Vypsání společnosti na burze otevírá nové možnosti příležitosti.

Zvýšený kapitál

Výhody výpisu na burze: společnosti

Výpis na burze může zvýšit finanční prostředky na investice do společnosti.

Jedním z nejzřetelnějších důvodů, proč se na burze rozhoduje mnoho společností, je zvýšená dostupnost okamžitého kapitálu. Když vlastník firmy nebo organizace uvedou společnost do seznamu, v podstatě nabízejí malý kus podniku k prodeji každému, kdo je ochoten koupit. Investoři kupují akcie ve společnosti, aby se stali akcionáři, a příjmy plynoucí z prodeje akcií se stávají okamžitým peněžním tokem, který lze využít k návratu zpět do růstu, vývoje a dlouhověkosti společnosti. Majitel firmy, který se snažil získat kapitál nebo získat finanční prostředky na investice do růstu společnosti, může využít veřejnou nabídku jako alternativu k využívání zisku společnosti.

Zvýšená expozice

Výhody výpisu na burze: výpisu

Zvýšení expozice z výpisu na burze může podpořit růst společnosti.

Společnost, která si zvolí seznam na burze, bude mít často za následek zvýšenou expozici podniku. Počáteční veřejné nabídky jsou zpravidla inzerovány a mohou být zahrnuty ve zprávách, investičních časopisech a finančních časopisech. Nově kótovaná společnost může být profilována v investičním periodickém nebo televizním programu a rozsáhlé podrobnosti týkající se podnikání a produktu či služby, které poskytuje, budou uvedeny ve všech tištěných materiálech a zprávách. Pokud bude počáteční výpis na burze dobře fungovat, může to vyvolat ještě větší pozornost a expozici. Investoři by pak měli větší zájem investovat a společnost by zažila ještě větší růst.

Zvýšená odpovědnost

Výhody výpisu na burze: výpisu

Společnost, která je kótována na burze, čelí větší finanční odpovědnosti.

Vypsání společnosti na burze vyžaduje, aby dodržovala pravidla burzy. Musí být rovněž zcela transparentní ve všech obchodních jednáních a při vykazování finančních údajů, neboť veřejně kótovaná společnost podléhá předpisům, od kterých by jinak mohla být osvobozena. Vypsání společnosti na burze pomáhá zvýšit odpovědnost za jednání všech zasvěcených firem, manažerů a vůdců. Navíc společnost, která musí být transparentní a finančně odpovědná, může mít větší úspěch než soukromá společnost.


Video: Jak řešit Trading a investování na burze při práci? Dominik Kovařík