V Tomto Článku:

Komerční papír je také známý jako krátkodobý papír kvůli krátké době svého trvání. Aby byl dluhový nástroj považován za krátkodobý, musí splatnost činit za devět měsíců nebo méně. Komerční kniha může mít několik různých forem, včetně směnek, pokladničních poukázek USA a depozitních certifikátů. Agentury pro analýzu trhu, jako je Standard and Poors, ohodnocují každý nástroj komerčního papíru založený na finanční síle emitující společnosti a existují výhody i nevýhody pro vydávání a investování do ní.

Daň z příjmů

Americké daně jsou příkladem pokladničních poukázek USA

Likvidita

Vládní agentury a velké společnosti často používají komerční papíry k vyplnění mezer ve svém peněžním toku. Soukromé společnosti mohou vydávat krátkodobé dluhové nástroje k pokrytí doby mezi výkonem práce pro významného klienta a přijetím platby. To snižuje potřebu udržet velké rezervy hotovosti, aby bylo možné platit za budoucí náklady, které lze rozumně odhadnout. Vzhledem k tomu, že potřeby organizace v oblasti peněžních toků jsou splněny, je možné věnovat více zdrojů dlouhodobým expanzi projektům.

Návratnost investic

Komerční kniha nabízí návratnost investic pro kupující bez nutnosti dlouhodobého závazku. To činí životaschopnou volbu pro institucionální investory, jako jsou vzájemné fondy a penzijní plány, které nemusí být schopny svázat své fondy po dlouhou dobu. Míra návratnosti konkrétní investice závisí na druhu dluhového nástroje a podmínkách stanovených vydávající společností.

Finanční problémy pro vydavatele

Obchodní papír má některé nevýhody, které je třeba vzít v úvahu, když se společnost rozhodne, zda vydá více dluhů. Kvůli krátkému časovému rámci musí být společnost přesvědčena o své schopnosti splácet dluh v den splatnosti. Pokud narazí na neočekávané finanční problémy a nemůže pokrýt své dluhy, trh může špatně reagovat a způsobit, že se situace stane sněhovou koulí. Společnost bude mít ještě větší problémy se splácením svých dluhů v budoucnosti, jakmile bude pro nové investory považováno za příliš riskantní.

Riziko pro investory

Finanční boje ze strany emitenta mají také nepříznivé dopady na investory do komerčního papíru. Potenciální kupci by měli pečlivě zvážit hodnocení cenných papírů před tím, než investují peníze. Výchozí hodnoty na vysoce hodnocených komerčních papírech jsou vzácné kvůli stabilitě společností vydávajících nástroje. Hlavním rizikem pro investory ve finančně zdravých společnostech je možnost, že společnost přestane přecházet do obchodního papírového programu a nové dluhové nástroje nebudou k dispozici v budoucnu.


Video: VÝHODY A NEVÝHODY BYDLENÍ SÁM | DENISTV