V Tomto Článku:

Udržení disciplinovaného rozpočtu je základní součástí osobních financí. Ať už používáte tabulku nebo systém peněžních obálek, abyste udrželi své výdaje pod kontrolou, je důležité, abyste měli peníze na peníze a peníze. Rozpočtování nabízí typickým spotřebitelům několik finančních výhod a jen nepatrné nedostatky.

Pár výpočtu peněz doma

Pár navrhování rozpočtu společně na pohovce.

Dosažení finančního cíle

V důkladném rozpočtovém systému stanovujete krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé finanční cíle. Vaše cíle vás směřují k tomu, abyste přidělili část příjmů na splácení dluhů a vynaložili peníze na úsporu nebo odchod do důchodu. Použití přesných čísel, které odráží příjmy z peněz a požadované výdaje, umožňuje lepší pochopení doby potřebné k dosažení finančních milníků. Teoreticky by přesné účtování a disciplinované zaměření by mělo pohánět vás ke každému finančnímu cíli, který jste nastavili.

Plánování neočekávaného

Rozpočtování kladou velký důraz na známé faktory příjmů a typických výdajů. Hlavním přínosem rozpočtování je však to, že se můžete vypořádat s neočekávanými výdaji. Ideální rozpočet umožňuje, abyste si každý měsíc vyčistili peníze v úsporném fondu na deštivé dny. Budování takového fondu je nezbytné po splnění měsíčních závazků. Když potřebujete, aby se nová sada pneumatik nebo domácí spotřebiče rozpadly, den pro deštivý den je tvým způsobem, jak zaplatit za tyto neplánované události, aniž byste přebrali dluhy.

Optimalizovat finanční efektivitu

Lidé utrácejí peníze na dvě základní kategorie položek - nezbytné a diskrétní. Rozpočet vám dává jasný přehled o tom, kde vaše peníze chodí každý měsíc. Tato jasnost je užitečná při vyhodnocování, zda jsou vaše současné výdaje ideálním způsobem optimalizace omezených finančních zdrojů. S rozpočtem v ruce můžete upravit cílené dolarové alokace, abyste upřesnili výdaje. Nemusíte se vzdát stravování nebo výlety do kina, ale můžete se rozhodnout, že tyto výdaje zmírníte pro kritické potřeby.

Rozpočtové nevýhody

Omezená spontánnost je zátěží pro některé rozpočty. Vzhledem k tomu, že rozpočtování zdůrazňuje disciplinované výdaje, vylučuje spontánní, emocionální nákupy. Pro uchazeče o dobrodružství je toto omezení významné. Doba potřebná k vývoji a správě rozpočtu je rovněž omezena. Pro lidi s více osobnostmi laissez-faire je poptávka po čase přírodní odstrašující. Pevné dodržování rozpočtu může také zabránit tomu, abyste využili omezené časové slevy, propagace a nákupní příležitosti.


Video: MÁM NABÍRAT NEBO HUBNOUT ???? (Výhody a nevýhody)