V Tomto Článku:

Pokud chcete investovat do akcií, měli byste si být vědom toho, co jsou a jak jsou nakupovány a prodávány. Akcie představují poměrné podíly na vlastnictví společnosti, které máte zájem investovat. Například pokud si koupíte 10 000 ks akcií ve společnosti, která má 100 000 akcií, vlastníte 10% společnosti. Akcie jsou obchodovány na veřejných burzách, které spojují kupce a prodávající.

Výhody a nevýhody investování do akcií: nevýhody

Výhody investování do akcií

Výhody a nevýhody investování do akcií: výhody

Akcie nabízejí ziskové výnosy s omezenou ztrátou.

Když investujete do akcií, máte potenciál vydělat více peněz než jiné typy investic, jako jsou dluhopisy s pevnou úrokovou sazbou a vkladové certifikáty, protože akcie se přímo podílejí na růstu ekonomiky a z dlouhodobého hlediska mají historicky překonala jakoukoli jinou formu investice. Navíc jsou případné ztráty omezeny na výši vaší počáteční investice, na rozdíl od jiných forem investování, které jsou využívány jako pákového efektu, např. Nemovitostí, kde byste mohli dlužit více, než jste původně zaplatili. V tomto ohledu mají akcionáři omezenou odpovědnost za řízení společnosti, protože akcionáři jsou pasivní investoři, kteří se podílejí pouze na kapitálových výnosech a dividendách společnosti. Zásoby také nabízejí velkou likviditu, protože mohou být kdykoli na burze prodány za svou tržní hodnotu a konvertovány na hotovost. Nakonec jsou zásoby velmi daňově efektivní, protože kapitálové zisky z prodeje akcií mohou být kompenzovány kapitálovými ztrátami, které snižují výši příjmů podléhajících zdanění.

Nevýhody investování do akcií

Výhody a nevýhody investování do akcií: nevýhody

Akcie mohou být velmi volatilní a rychle ztrácet peníze.

Než investujete do akcií, měli byste si být vědomi, že představují určité riziko, protože hodnota akcií kterékoli společnosti může radikálně stoupat nebo klesat v závislosti na finančním řízení této společnosti a ekonomice obecně. Správný druh akcií může být navíc těžké najít, protože každá zakoupená nebo prodávaná akcie musí být analyzována a vyhodnocena na základě omezeného množství informací dostupných prostřednictvím zdrojů třetích stran. Díky tomu je obtížná diverzifikace vaší investice v mnoha různých typech akcií kvůli potřebným finančním zdrojům. Také je načasování, kdy se dostat do nebo ze skladu, těžko předvídat a neměli by se pokusit lidé, kteří se blíží věku odchodu do důchodu.

Burzy cenných papírů

Výhody a nevýhody investování do akcií: výhody

Burzy poskytují místo k nákupu nebo prodeji akcií.

Pokud chcete koupit nebo prodat akcie na burze, musíte zadat objednávku prostřednictvím svého makléře za určitou cenu za určitou cenu na burze cenných papírů. Burzy cenných papírů, jako např. New York Stock Exchange (NYSE) nebo National Automated Quotes (NASDAQ), poskytují na trhu likviditu nabízením k nákupu nebo prodeji akcií specifické společnosti veřejnosti za určitou cenu na základě poptávka.


Video: Jak investovat? ETF vs podílový fond